Nhập khẩu máy xây dựng từ Trung Quốc tăng mạnh

Kinh tế nước ta những tháng đầu năm 2015 đã đạt được những kết quả khả quan. Thị trường bất động sản diễn ra sôi động, nhiều công trình giao thông, cơ sở hạ tầng được đẩy mạnh thi công… đã tác động mạnh tới nhu cầu nhập khẩu máy móc xây dựng. Kể từ đầu năm 2015, nhập khẩu máy xây dựng nói chung và từ thị trường Trung Quốc nói riêng tăng mạnh. Liên tục các tháng đầu năm 2015, lượng máy xây dựng nhập khẩu từ Trung Quốc đều ở mức cao hơn so với cùng kỳ năm trước và đến tháng 4/2015, lượng máy xây dựng nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc đạt mức cao nhất trong 5 năm qua (kể từ tháng 5/2010), đạt 247 chiếc với trị giá 3,71 triệu USD, tăng 19.32% về lượng nhưng giảm18,96% về trị giá so với tháng trước, tăng 77,70% về lượng và 83,82% về trị giá so với cùng kỳ năm 2014. Tính chung trong 4 tháng đầu năm 2015, nhập khẩu máy xây dựng từ thị trường Trung Quốc đạt 709 chiếc với trị giá 12,53 triệu USD, tăng 53,46% về lượng và 24,86% về trị giá so với cùng kỳ năm 2014.

Ước tính, tháng 5/2015, nhập khẩu máy xây dựng từ thị trường Trung Quốc đạt 200 chiếc với trị giá 2,05 triệu USD, giảm 19,03 về lượng và 44,70% về trị giá so với tháng 4/2015, tăng 40,85% về lượng nhưng giảm 5,75% về trị giá so với cùng kỳ năm 2014. Tính chung trong 5 tháng đầu năm 2015, nhập khẩu máy xây dựng từ thị trường Trung Quốc ước đạt 909 chiếc với trị gia 14,58 triệu USD, tăng 50,50% về lượng và 19,40%  về trị giá so với cùng kỳ năm 2014.

Cơ cấu chủng loại nhập khẩu

Các chủng loại máy xây dựng nhập khẩu từ thị trường trung quốc về nước ta chiếm phần lớn là các máy mới 100%. Theo thống kê, tuy tỷ trọng các loại máy mới 100% nhập khẩu về nước ta trong 4 tháng đầu năm 2015 giảm so với cùng kỳ năm 2014 nhưng vẫn chiếm một tỷ trọng lớn (78% trong 4 tháng đầu năm 2015 so với 91% trong 4 tháng đầu năm 2015 vẫn ở mức cao( chiếm tới 91% trong 4 tháng đầu năm 2014).

Đi đôi với việc giảm nhập khẩu các loại máy mới 100% là việc tăng nhập khẩu các loại máy đã qua sử dụng với giá thấp. Điều này giải thích vì sao tuy lượng máy xây dựng nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc tăng mạnh nhưng tốc độ tăng trưởng về trị giá lại thấp hơn 2,15 lần. Tỷ trọng các loại máy xúc đào mới 100% nhập khẩu về nước ta trong 4 tháng đầu năm 2015 vẫn ở mức cao ( chiếm 94%) . Chủng loại xe lu có số lượng các loại máy đã qua sử dụng chiếm tới 65%.

Cụ thể, tình hình nhập khẩu các chủng loại máy xây dựng trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2015:

Máy xúc đào : Theo thống kê, nhập khẩu máy xúc đào từ thị trường Trung Quốc trong tháng 4/2015 đạt 189 chiếc với trị giá 2,47 triệu USD, tăng 21,15% về lượng nhưng giảm 26,50% về trị giá so với tháng 3/2015, tăng 173,91% về lượng và 79,96% về trị giá so với cùng kỳ năm 2014. Tính chung trong 4 tháng đầu năm 2014, nhập khẩu máy xúc đào từ thị trường Trung Quốc đạt 518 chiếc với trị giá 8,93% triệu USD, tăng 72,67% về lượng và 43,75% về trị giá so với cùng kỳ năm 2014.

4 tháng đầu năm 2015, nhập khẩu máy xúc đào MINGYU tăng mạnh, đưa nhãn hiệu này trở thành hiệu máy xúc đào được nhập khẩu nhiều nhất, đạt 135 chiếc với trị giá 1,00 triệu USD, tăng 132,67% về lượng và 159,33 về trị giá so với cùng kỳ năm 2014. Tính riêng trong tháng 4/2015, nhập khẩu máy xúc đào MINGYU đạt 48 chiếc với trị giá 408,5 nghìn USD, tăng 54,84% về lượng và 145,13% về trị giá so với tháng trước, tăng 300,00% về lượng và 493,90% về trị giá so với cùng kỳ năm 2014.

Nhập khẩu máy xúc đào XCMG trong 4 tháng đầu năm 2015 đạt 16 chiếc với trị giá 560,3 nghìn USD, tăng 300% về lượng và 480,62% về trị giá so với cùng kỳ năm 2014.

Xe Lu: Tháng 4/2015, nhập khẩu chủng loại xe lu từ thị trường Trung Quốc về nước ta đạt 54 chiếc với trị giá 859,9 nghìn USD, tăng 8% về lượng nhưng giảm 25,85% về trị giá so với tháng trước, tăng 86,21% về lượng và 50.70% về trị giá so với cùng kỳ năm 2014. Tính chung trong 4 tháng đầu năm 2015, nhập khẩu xe lu từ thị trường Trung Quốc về nước ta đạt 181 chiếc với trị giá 2,91 triệu USD, tăng 54,70% về lượng nhưng giảm 16,42% về trị giá so với cùng kỳ năm 2014.

Những nhãn hiệu máy lu, xe lu được nhập khẩu nhiều nhất từ Trung Quốc về nước ta trong tháng 4 tháng đầu năm 2015 là Dynapac (105 chiếc), Liugong ( 33 chiếc), XCMG( 15 chiếc), Lonking( 6 chiếc), Bomag( 6 chiếc)…

Máy ủi: Nhập khẩu máy ủi về nước ta trong 4 tháng đầu năm 2015 giảm mạnh, chỉ đạt 5 chiếc với trị giá 89,5 nghìn USD, giảm 87,80% về lượng nhưng tăng 47,70% về trị giá so với cùng kỳ năm 2014.

Doanh nghiệp nhập khẩu

4 tháng đầu năm 2015, có 32 doanh nghiệp tham gia nhập khẩu máy xây dựng từ thị trường Trung Quốc về nước ta. Trong số này, có 4 doanh nghiệp đạt trị giá trên 1 triệu USD trong đó có Công Ty TNHH Hoằng Giai (1,76 triệu USD).

0974113863
chat-active-icon